IQT

Náš přístup

  • Kompletní a komplexní servis
  • Krátkodobá i dlouhodobá koncepce a plánování
  • Komunikativnost, osobní a lidský přístup
  • Jistota, garance výsledku, záruky na spokojenost
  • Partnerství, důvěra a slušné jednání

1. Zajišťujeme kompletní servis

Přebíráme od zákazníka všechny starosti s IT – tzn. řešíme cokoliv, co je třeba, aby spravované informační technologie byly v optimálním stavu vzhledem k potřebám zákazníků.


2. Postupujeme koncepčně

Vždy sestavujeme krátkodobou a dlouhodobou koncepci optimálního stavu IT. Na počátku spolupráce zmapujeme a zaznamenáme aktuální stav IT zákazníka, dle jeho přání zdokumentujeme ideální stav a poté společně navrhneme koncepci stavu a rozvoje IT včetně časového a ekonomického hlediska. Zákazník tak má představu, co a kdy je třeba udělat, jak rozložit investiční náklady a připravit se na nutné investice s předstihem. Při sestavování koncepce vycházíme z aktuálního stavu, možností zákazníka a z jeho přání a požadavků. Vždy doporučujeme, radíme, vysvětlujeme – nikdy nenutíme.


3. Komunikujeme, dokumentujeme

Našim zákazníkům předáváme všechny dostupné informace formou pro ně srozumitelnou, nehrajeme si na „šedou eminenci“. Zákazníkovi přidělujeme jednoho pracovníka jako IT Garanta, který se dokonale seznámí s prostředím a potřebami zákazníka a přebírá osobně veškerou zodpovědnost za stav a chod IT zákazníka. Takže i když může u zákazníka působit více našich pracovníků, zákazník komunikuje pouze se svým IT Garantem a nemusí řešit otázku kompetencí, pravomocí a komunikačního šumu, které vznikají při komunikaci s více osobami. Na přání zákazníka můžeme všechny služby dokumentovat formou pracovních deníků, takže zákazník má kdykoliv k dispozici kompletní zprávu o stavu, změnách a rozvoji svých IT.


4. Jedeme na jistotu – oboustranně

Zákazníci platí naše služby především formou paušálních plateb za IT Management. V praxi to znamená, že nám platí za perfektní stav jejich IT ve shodě s předem sestavenou koncepcí stavu a rozvoje IT zákazníka. Za tuto paušální platbu nabízíme zákazníkovi jistotu, že se vždy okamžitě budeme zabývat veškerými potřebami v rámci IT k jeho spokojenosti, aniž by cokoliv doplácel za jakoukoliv naší aktivitu. Tento systém je velmi motivační pro obě strany. Zákazník ví, že v případě rozsáhlé havárie vyžadující i desítky hodin odborné práce nezaplatí ani korunu na víc. Naši zaměstnanci zase vědí, že čím lépe a rychleji udělají svoji práci, tím méně času musí u zákazníka strávit a že na rozdíl od hodinové sazby opravami a problémy čas akorát ztrácejí, tudíž se jim snaží všemožně předcházet. Navíc nám zákazníci platí pouze v případě spokojenosti. V praxi to znamená, že fakturujeme paušální platby vždy až na konci měsíce a není-li zákazník spokojen, nemusí zaplatit – my platbu nevymáháme a bereme to jako signál, že o naše služby nemá dále zájem a ukončujeme spolupráci – ale ještě se to nestalo :)))


5. Jsme tu my pro zákazníka, ne zákazník pro nás

Snažíme se maximálně vycházet vstříc zákazníkovi a přizpůsobit se jeho přáním, zvyklostem a pracovním postupům. Prostě cílem je jeho spokojenost a důvěra. Správa informačních technologií je činnost, která se nedá bez vzájemné důvěry, harmonie a oboustranné spokojenosti dlouhodobě provozovat.

Microsoft REGISTERED Partner

Kontaktujte nás

IQT s.r.o.
Vinohradská 48Tel.: 222 362 668
120 00 Praha 2Mail: info@iqt.cz