IQT

  • Softwarové audity a řešení nesrovnalostí
  • Audity IT infrastruktury, včetně návrhů na optimalizaci
  • Testy zabezpečení počítačových sítí
  • Audity serverových a řídích systémů
  • Prověření pracovních postupů z IT hlediska

Audity

Potřebujete prověřit Vaše informační technologie? Či prověřit Vaše servery? Myslíte si, že by Vaše technika toho měla zvládnout více? Obáváte se návštěvy softwarové policie?

Naši specialisté na základě svých odborných znalostí i praktických zkušeností jsou připraveni prověřit Vaše informační technologie z mnoha pohledů. Od základního a zevrubného pohledu na problematiku až po odborné studie, jako je např. Core IO optimalizační model síťové infrastruktury dle metodiky Microsoftu.

Microsoft REGISTERED Partner

Kontaktujte nás

IQT s.r.o.
Vinohradská 48Tel.: 222 362 668
120 00 Praha 2Mail: info@iqt.cz